Plantering av pioner

Som för alla växter, ska man se till att planteringsstället är fritt från rotogräs. Förbered gärna planteringsgropen i god tid, det lönar sig i längden att göra förberedelserna ordentligt.  Är den utvalda platsen väldigt blöt (speciellt på våren får smältvattnet från snön inte stå längre tider på platsen), måste den dräneras. Upphöjda rabatter är ett bra alternativ, då pioner inte tål att stå i ständig fukt