Svenska Pionsällskapet är en ideell förening som bildades 2013

Våra ändamål är:

  • att öka intresset för pionodling
  • att främja kännedom och kunskap om pioner
  • att bereda möjlighet till gemenskap mellan pionintresserade

Sällskapet verkar genom sin webbplats, föredrag, studiebesök, studieresor, information till allmänheten, internationellt utbyte och samarbete med vetenskapliga och kulturella organisationer, pionspecialister runt hela världen och pionodlare.

Föreningens org.nr:

802471-9406

Vi är medlemmar i FOR
Friditidsodlingens riksorganisation

SPS styrelse

Ordförande: Leena Liljestrand
Vice ordförande: Helen Rundgren
Kassör/Webbmaster: Lars Scherman
Styrelsemedlem: Anna-Lena Wilhelmsson
Styrelsemedlem/Redaktör: Maria Boström
Styrelsemedlem/Finland: Solveig Pått
Styrelsemedlem: Camilla Hansson Sundberg
Suppleant: Liliya Lundin
Suppleant: Marianne Meijer