Svenska Pionsällskapet är en ideell förening som bildades 2013

Våra ändamål är:

  • att öka intresset för pionodling
  • att främja kännedom och kunskap om pioner
  • att bereda möjlighet till gemenskap mellan pionintresserade

Sällskapet verkar genom sin webbplats, föredrag, studiebesök, studieresor, information till allmänheten, internationellt utbyte och samarbete med vetenskapliga och kulturella organisationer, pionspecialister runt hela världen och pionodlare.

Föreningens org.nr:

802471-9406

Vi är medlemmar i FOR
Friditidsodlingens riksorganisation

SPS styrelse

Ordförande: Leena Liljestrand

Kassör/Webbansvarig: Lars Scherman

Sekreterare: Anna-Lena Wilhelmsson

Styrelsemedlem/Redaktör: Maria Boström

Styrelsemedlem/Finland: Solveig Pått

Styrelsemedlem: Ida Stockberg

Styrelsemedlem: Charlotte Östring

Suppleant: Gunilla Härefelt

Suppleant: Marianne Meijer