Som medlem i Svenska Pionsällskapet får du en rad förmåner

Det är både roligt och lönsamt att vara medlem i föreningen!
Vår medlemstidning Pionisten kommer ut två gånger per år med intressanta artiklar och reportage.
Du får både den tryckta upplagan och möjlighet att läsa den som e-tidning på medlemssidorna.
Vi välkomnar våra medlemmar att skriva egna berättelser och presentera sina favoritpioner.
Ansök om medlemskap HÄR.

Rabatter

Pionförmedling

En gång om året gör vi en sambeställning av pioner från Warmerdam Paeonia i Holland. Som medlem kan du beställa ett antal pioner till förmånliga priser. Katalogen gäller från 1 februari – 31 augusti och innehåller många spännande sorter. Leverans av rötterna sker i oktober.

Fröförmedling

En gång per år, under våren, har vi möjlighet att beställa pionfrön via det Amerikanska Pionsällskapets fröförmedling. Detta är en bra möjlighet att skaffa sig frön från pioner från sällsynta korsningar som annars inte finns till salu här i Europa. De nya EU-bestämmelserna som kräver sundhetscertifikat för frön från länder utanför EU har försvårat denna import, men hittills har vi lyckats hitta en lösning.

Resor och evenemang

Som medlem i Svenska Pionsällskapet har du förtur till de resor och evenemang som föreningen anordnar. Rabatterade medlemspriser gäller också vid dessa tillfällen.

Rabatter hos odlare, plantskolor och övriga företag

Medlemmar i Svenska Pionsällskapet får rabatter hos en rad av våra samarbetspartners.
Rabattkoderna skickas ut i samband med att årets medlemsavgift är betald.
Rabatternas storlek kan variera från år till år. För närvarande gäller dessa: