Plantering

Itoh-pionerna trivs bäst i soliga lägen, men även lite skugga mitt på dagen går bra. Som för alla pioner, ska jorden vara näringsrik och genomsläpplig. Pioner är  känsliga för höga halter av kväve, så använd gödsel vars kvävehalt är låg. 
Itoh-pionerna blir stora och vida, inte bara ovan jord utan även rotsystemet, så det är viktigt att hålla sig till enmetersregeln, dvs planteringsavståndet bör vara minst en meter räknat från plantans mitt till nästa plantans mitt. 
Plantering sker som med de örtartade pionerna, men du kan med fördel sätta roten lite snett, i 45 graders vinkel, det stimulerar knoppbildningen. Ögonen kan sitta något djupare under jordytan än hos de örtartade. Övrigt se Plantering av örtartade pioner.
                                                          
  • Plantera pionroten i full sol och i en näringsrik, väldränerad jord.
  • Gräv ett hål som är minst 50 cm djup och vid.  Se till att gropen är väldränerad – om du häller i en hink vatten i gropen ska den vara borta inom en timme. Om det tar längre tid, förbättra dräneringen.
  • Blanda den befintliga jorden med rosjord. Tillsätt en näve benmjöl som du blandar med jorden i gropens botten.
  • Undvik gödsel med hög kvävehalt. Du behöver inte gödsla en nyplanterad pion under de närmaste två åren om du använt näringsrik jord och benmjöl vid planteringen. Övergödning försvagar plantan och ökar bladtillväxten på blommornas bekostnad.  På våren kan du ge lite rosgödsel eller Algomin och efter blomningen lite gödsel som har en låg kvävehalt.
  • Plantera rötterna lutande i 45 graders vinkel – det stimulerar roten att producera flera sugrötter.  
  • Vattna ordentligt så jorden packar sig runt roten.
  • Lägg på ytterligare ca 5 cm jord så hela roten ligger under ett jordtäcke.
  • Lägg gärna ett lager grus eller kalkkross ovanpå planteringen, den håller roten på plats så tjälen inte lyfter upp den och skyddar även mot fuktskador. 
  • Itoh-pioner kräver ingen speciell skötsel, utan du tar hand om dem som alla andra pioner.
  • Du kan klippa ner stjälkarna när de vissnat, men även lämna dem kvar över vintern som skydd mot rådjuren, som ofta trampar på plantorna och skadar de känsliga ögonen, och då klipper du ner stjälkarna tidigt på våren. Bladen avlägsnas på hösten och slängs i soporna.