Pionistens ordlista

ORD / MENINGFÖRKLARING
AlbifloraGammalt namn för lactiflora (luktpion), används inte längre.
APSThe American Peony Society - Det Amerikanska Pionsällskapet
APS Guldmedalj/Årets pionAPS utdelar årligen en GULDMEDALJ till en pion som har bästa möjliga egenskaper.
APS LandskapsprisAPS utdelar ett LANDSKAPSPRIS till en pion som passar ovanligt bra som trädgårdsplanta.
BaljkapselEn enrummig, torr frukt (kapsel) som bildas av en karpell (fruktblad) och som innehåller frön. Öppnas längs de sammanväxta kanterna (som en "buksöm"). Magnolior, pioner och stjärnanisväxter har dessa. (se BILD 1)
BotrytisPiongråmögel (se Sjukdomar och skadedjur)
DiploidEn levande varelse som har dubbla uppsättningar kromosomer (en uppsättning från båda föräldrarna)
Ej registreradBetyder att pionen har inte officiellt registrerats med namn och detaljerade egenskaper hos det Amerikanska Pionsällskapet (APS)
F1Första generationen - all avkomma från föräldrarna
F2Andra generationen - all avkomma från första generationens föräldrar
FertilitetFörmåga att producera pollen och/eller frön
FoderbladBlad som bildar en krans precis under kronbladen. Är oftast gröna. Dessa bildar tillsammans hyllebladen.
FruktbladKallas hos pioner för karpell - se: Karpell
FruktämneDe vävnader vid basen av pionens karpell som senare skall bilda frukten.
FröförälderDen pion vars honorgan tagit emot pollen, blivit befruktad och producerar frön.
FröhusHos pionen kallas de för baljkapslar - se: Baljkapsel
FröämneDe cellanlag som innehåller de obefruktade äggcellerna i fruktämnet.
GraftDet engelska ordet för ympkvist. Grafting = ympning
HybridEn korsning mellan två arter.
HyllebladFoderbladen och kronbladen bildar tillsammans hyllebladen.
KarpellHos pioner sitter pistillerna ihop i en klunga, och efter befruktningen separeras de. Pistillen hos en pion kallas för karpell. (se BILD 2)
KnappKnappen som innehåller pollenkorn öppnar sig när pollenet är moget. (se BILD 2)
KrageDe kronbladsraderna ovanpå de yttre, om de skiljer sig till form och/eller färg från de yttre och inre kronbladen. Kan bestå av kronblad och/eller antingen petaloider eller staminodier.
KronaPionrotens översta del därifrån skotten växer upp. (se BILD 3)
KronbladKronbladen lockar insekter till blomman med sina färger, ibland enbart med deras hjälp om pionen saknar doft.
LactifloraLuktpion
LandskapspionRabattpion, en pion som man planterar som prydnad i trädgården. Motsats: Pion som man odlar för snitt.
Lagrande rotDe tjocka rötterna som växer från pionens krona, ur dessa växer sedan de vatten- och näringshämtande sugrötterna. (se BILD 3)
Lutea-hybridBuskpion som har P. lutea som förälder/föräldrar. P. lutea är det gamla namnet för den gula P. delavayi.
MärkeDet klibbiga märket på toppen av karpellen där pollenkornen ska fastna. (se BILD 2)
n/aIngen information finns
OPOpen pollinated. Se Öppet pollinerad
PetalerSe Kronblad
PetaloidDe smalare kronbladen i mitten av blomman. Japanska eller anemonblommande pioner anses ha staminodier medan de fyllda anses ha petaloider. Staminodier kan ha pollen i kanterna medan petaloider är sterila. (se BILD 4)
Petaloida staminodierStåndare som omvandlats till sterila, smala blomblad.
PistillPistill är det kvinnliga könsorganet (honorganet) i en blomma.
PollenförälderDen pion som producerat det pollen som pollinerat fröet, ofta är pollenföräldern okänd när pionen är öppet pollinerad
Quad-hybridFyrartshybrid; korsning mellan fyra olika arter. (se BILD 5)
SepalerSe Foderblad
StaminodierDe smala, tunna kronbladen i mitten av en pion är ofta just staminodier, alltså ståndare som ombildats och tappat sin pollenbärande funktion. Staminodier kan ha olika uppgifter, som nektarbildning, doftbildning eller skyltning. (se BILD 6)
StiftMärket som tar emot pollen sitter ibland på en smal skaft, ett stift. Hos pioner är stiftet mycket kort.
SträngDen del av ståndaren som håller uppe knappen. (se BILD 2)
StåndareDet manliga könsorganet (hanorganet) hos en växt. Består av knapp och sträng
StåndarknappSe Knapp
StåndarsträngSe Sträng
Suffruticosa Paeonia x suffruticosa, (en grupp) buskpioner som är mycket varierande tack vare selektiv korsningsarbete. Man har korsat dessa pioner i Kina och Japan under hundratals år. Många är fyllda och har vackra färger. Suffruticosa-buskpionen är Kinas nationalblomma.
TepalerSe Hylleblad
TetraploidEn organism med fyrdubbel kromosomuppsättning kallas tetraploid
TriploidEn organism med tredubbel kromosomuppsättning kallas triploid.
TrippelhybridKorsning mellan tre olika arter
VintervilaPionen avslutar tillväxten på senhösten och det tillsammans med vintervilan är viktiga anpassningar för vinteröverlevnad, och utan dessa skulle vinterns extrema temperaturer orsaka stor dödlighet. Hos pioner sker viktiga kemiska processer under vintervilan.
YmpningT.ex. en del av gren från en buskpion som ympas i en rot av en luktpion eller en annan buskpion, ett vanligt sätt att föröka buskpioner.
YmpställetHos en ympad buskpion det stället där ympen och roten möts.
Yttre kronbladDe yttersta kronbladen hos en pion, vanligtvis av större storlek.
ÖgaEn rosa upphöjning på roten, en knopp som den nya stjälken växer upp från. (se BILD 3)
Öppet pollinerad (ÖP)Pionfrö som kommit till när pionen pollinerats av pollen från en okänd pion.
Örtartad hybridKorsning mellan två olika örtartade pionarter.
Bild 1. Baljkapsel
Bild 2. "Piondelar"
Bild 3. Pionrot
Bild 4. Petaloider
Bild 5. Quad-hybrid
Bild 6. Staminodier