"Pionbassäng" på Julita

Piondagen på Julita gård

Söndagen den 23 juni arrangerades en piondag på Julita gård.

Svenska Pionsällskapet deltog med en rad olika inslag; Föredrag om pioner, föredrag om pionernas kompisväxter, workshop om hur man lyckas med frösådd av pioner, försäljning av pionfrön m.m.

Några bilder från dagen: