APS-frön 2023

Är du betalande medlem i Svenska Pionsällskapet?

Dags att beställa pionfrön från APS! Vi har även annonserat på Facebook, men detta gäller alltså endast de som betalat årets medlemsavgift till föreningen, INTE de som bara är medlemmar i vår Fb-grupp.

I år går det annorlunda till. Skriv era fröönskemål i ett mail, ni kan beställa 6 påsar. Maila till info(at)pionisten.se

Ni har fram till och med måndag 3 april på er.

Ange namn, adress och summa i dollar. Sedan när vi vet vilka frön vi får skickar jag meddelande till er alla och anger summan i kronor (den dagens dollarkurs då jag betalar fröna) och lägger till 15 kr för porto. SPS betalar frakten fr USA. Fröna levereras i november.Här kan ni se vad som finns tillgängligt: https://americanpeonysociety.org/seed-program/order-seeds/

Ni ska alltså INTE välja fröna genom att klicka på APS-sidans val, utan skickar listan via MAIL till mig. Det är endast jag som får skicka in en beställning.