Internationell uppmärksamhet

Svenska Pionsällskapet har uppmärksammats internationellt.

Föreningens arbete har fått erkännande även på andra sidan Atlanten. Från och med den 1 augusti är Svenska Pionsällskapets ordförande Leena Liljestrand även invald i styrelsen för APS – American Peony Society. Hennes uppgifter där kommer att vara ansvar för internationella/europeiska kontakter samt deltagande i tidningskommitté.
Detta öppnar nya möjligheter för samarbete och fortsatt utveckling av allt som har med pioner att göra.