Årsmöte 2020

Tisdagen den 7 april hölls Svenska Pionsällskapets årsmöte 2020.

Med anledning av att årets upplaga av Nordiska Trädgårdar var inställd anordnades föreningens årsmöte i form av telefonkonferens, kompletterad med presentation och möteshandlingar via hemsidan. Bland annat beslutades om oförändrad medlemsavgift för 2021, samt om- respektive nyval till styrelsen. Se här vilka som ingår i styrelsen: https://pionisten.se/kontakt/om-oss/.
Om du som är medlem i föreningen i efterhand vill ta del av information från mötet är du välkommen att begära detta genom att skicka en förfrågan till info@pionisten.se. Ange vilka handlingar som är av intresse (mötesprotokoll etc.), så skickar vi dessa med e-post.