Årets skörd av pionfrön

Fredag den 29 oktober startade försäljningen av årets pionfrön i vår webbshop.

En grundläggande förutsättning har varit den generositet som givmilda pionälskare runt om i landet visat genom att dela med sig och donera frön till föreningen. Vår odlare i Holland har också bidragit med en försvarlig mängd. Ett stort antal timmar har gått åt till att sortera alla dessa frön och göra hundratals påsar med etiketter.

Att så pionfrön har blivit en mycket populär sysselsättning. Redan efter första dagen hade det gått åt över 300 påsar. Som av en händelse dök dessutom leveransen av APS-frön upp samtidigt (de frön som föreningens medlemmar har möjlighet att beställa från USA). Med andra ord har det inte varit någon brist på jobb den senaste tiden. 😉

Tillgången på olika sorters frön varierar ju kraftigt och vissa är det inte särskilt gott om. Begränsning av hur många påsar var och en får köpa är därför nödvändig. En del försöker utnyttja släkt och vänner för att få så mycket som möjligt för egen del. Det är ju lite tråkigt, eftersom då andra blir utan. En lärdom vi dragit av detta är att fröförsäljningen till nästa år under en inledande period troligen endast kommer att vara öppen för medlemmar.