Grand Massive

1000 medlemmar!

Det är faktiskt inte klokt! Efter bara drygt åtta års verksamhet har Svenska Pionsällskapet nu 1000 medlemmar. Helene Löfgren från Kalmar blev den pionist som gjorde att vårt medlemsantal nu är fyrsiffrigt. Gratulationer och kommentarer finns även på sällskapets Facebook-sida. Den lyxiga pionen på bilden – ’Grand Massive’, framtagen av Harald Fawkner från Falköping – blir föreningens gåva till vår ”rekordmedlem”.