Pionisten är föreningens medlemstidning som kommer ut med två (dubbel)nummer om året. Medlemmar får de tryckta exemplaren med posten och kan även läsa alla tidigare nummer digitalt på våra medlemssidor. Här kan du köpa äldre tidningar i pappersformat till självkostnadspris. Observera att för vissa nummer är tillgången begränsad. Format A5.

error: Innehållet är skyddat