TV-pioner på Strömsö

Vår egen Solveig Pått berättar om pioner i det finlandssvenska programmet Strömsö!