’Top Brass’

Breda elfenbensvita yttre kronblad omringar en stor, bombformad blomma med dubbla lager av kronblad – först rosa, som snabbt bleknar till vitt sedan en krans av kanariegula, ur vilken några rosa petaloider sticker upp som kronan på verket. Lätt doft. Bra snittblomma och populärt visningsobjekt i trädgården. Höjd 85–90 cm.

(Klehm 1968)

Blomform

Bomb

Blomningstid

Medelsen

Blomfärg

Flerfärgad

Höjd

> 90 cm

Kategori: