Paeonia intermedia (P. hybrida)

Detta är en art som kan vara lite lik en bredbladig dillpion. Bladen är smala och hängande men inte alls så smala som dillpionens, men smalare och längre än hos en sibirisk pion som växer i samma område. Den har varit omstridd som egen art men är accepterad även om namnet fortfarande kan vålla huvudbry. Växer vanligtvis i ett område runt Kazakstan och där kallas den P. hybrida, vilket kan vara lite förvirrande. Minst 70 cm hög och bildar stora tuvor med magentafärgade öppna blommor i toppen. Mycket ovanlig i odling i Sverige.

Blomform

Enkel

Blomningstid

Mycket tidig

Blomfärg

Rosa

Höjd

< 60 cm

Kategori: