apr
14
sön
Pionföredrag – Finska Pionister
apr 14 kl. 13:00 – 14:30

Svenska Pionsällskapets ordförande Leena Liljestrand håller föredrag om pioner i samband med Finska Pionisters 5-årsjubileum. Föredraget är på finska.