Ett hjärtligt tack till alla som bidragit med bilder till vårt register! Thank you all who have lent us photos to our register!

Annette Ewald
Ann-Sofie Borisson Fallgren
Craig Aiken
Dick Westland
Elisabeth Mossberg
Helen Rundgren
Inger Vestin
Kerstin Jonsson
Lars Scherman
Leena Liljestrand
Lena Asp
Lena Larsson
Lena Lidberg
Lynn G
Martin Sykes
Morgan Holdar
Märit Mårtensson
Pia Croall
Ruud Warmerdam
Sari Ronkainen
Sinikka Haakana
Teppi Kinnari