HybriderPionisten®

Svenska Pionsällskapet

The Swedish Peony Society

”Att inse att man inte är ensam (och inte är värst)

är redan det värt avgiften...”


 (En av våra piongalna medlemmar om medlemskapet i Pionsällskapet)
HYBRIDER

Det är vanligt att särskilja hybrider, det vill säga korsningar, mellan två eller flera vildarter. Det har funnits flera kända förädlare som arbetat med dessa korsningar och pionerna får tydliga vildartskaraktärer. Det är oftast enkla blommor som flera av dem kan ge frön. Dessa frön ger dock då inte upphov till samma sort som sin förälder. Begreppet ”hybrid” har för botaniker en snäv betydelse där föräldrarna bör vara kända ända ner på gennivå. I trädgårdsvärlden används ordet ’hybrid’ om alla typer av korsningar mellan två olika arter.

Copyright © All Rights Reserved