Anmälan

Pionisten®

Svenska Pionsällskapet

The Swedish Peony Society

”Att inse att man inte är ensam (och inte är värst)

är redan det värt avgiften...”


 (En av våra piongalna medlemmar om medlemskapet i Pionsällskapet)

För att bli medlem fyll i formuläret nedan och klicka på skicka, se uppgift om konto att betala till höger.

 
 
 
 
 
Ja
Nej
 
 

Medlemsavgift / kalenderår (vi godkänner endast medlemmar från Sverige och Finland):


Privatperson: 200 SEK / 25 EUR


Bankgiro: 174-3285 


I Finland: Nordea (Leena Liljestrand) FI 14 1021 3500 0095 57


Hantering av personuppgifter enligt den nya Datauppgiftsförordningen


När du blir medlem hos Svenska Pionsällskapet, skyddas dina uppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen som ersätter PUL (personuppgiftlagen) och som gäller från och med 25 maj 2018 i alla EU-länder.


De uppgifter vi har om våra medlemmar är namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Adress för att kunna skicka medlemstidningen, e-post för att skicka ut information och pionkatalogen, och telefonnummer för att avin om pionleveransen ska kunna nå dig snabbt.


Precis som förr, skickar vi all e-post utan synliga namn, så varken de andra mottagarna eller någon utomstående kan utnyttja adresserna i marknadsföringssyfte. Endast ordföranden och kassören, som har hand om medlemsregistret har tillgång till registrets uppgifter.


I praktiken innebär den nya förordningen att när man anmäler sig som medlem hos Svenska Pionsällskapet, ger man samtidigt sitt samtycke till att de ovan nämnda uppgifterna sparas i föreningens register. Likaså raderas uppgifterna från vårt register när medlemmen skriftligt eller muntligt meddelar oss att han/hon inte fortsätter sitt medlemskap.

Om det inte sker skriftligt eller muntligt, raderas uppgifterna efter ett år.


Därför, om du åter vill bli medlem, måste du ange alla uppgifter igen.

Här kan du läsa om den nya Dataskyddsförordningen.


I korthet: Länk


och hela förordningen: Länk


Med vänlig hälsning,

Leena Liljestrand

ordförande

Copyright © All Rights Reserved