Sjukdomar och skadedjur

Pionisten®

Svenska Pionsällskapet

The Swedish Peony Society

”Att inse att man inte är ensam (och inte är värst)

är redan det värt avgiften...”


 (En av våra piongalna medlemmar om medlemskapet i Pionsällskapet)
Sjukdomar som kan drabba dina pionerPiongråmögel (Botrytis paeoniae)  

Den vanligaste sjukdomen är piongråmögel. De första angreppen brukar komma när skotten är 10 – 30 cm höga. Angreppen syns bäst längst ner på stjälkarna som brunt slem. Om det är små angrepp brukar det räcka med att skära bort de angripna stjälkarna och ta bort jorden närmast plantan och lägga grus eller grov sand närmast pionens krona (den delen skotten kommer från). Man kan också prova att lägga lite träaska runt plantan. Det är vanligare med angrepp om det är fuktigt väder och om pionerna står för tätt. Gödsla aldrig med kogödsel intill plantans mitt, och vattna aldrig med en spridare utan RUNT plantan.


Mest känsliga för botrytis verkar vara svavelpion och dess hybrider och andra tidiga sorter. Gamla, sena sorter brukar vara extra resistenta, såsom ’Festiva Maxima’, ’Lady Alexandra Duff’, ’Sarah Bernhardt’.


UNDER HÖSTEN: I oktober-november bör du klippa pionstjälkarna ner till marken för att förebygga botrytisangrepp. Av samma anledning ska du inte lägga de avklippta bladen och stjälkarna i komposten utan kasta dem.


Botrytis finns naturligt i jorden, och dess uppgift är att bryta ner dött växtmaterial. I långvarig kyla, regnigt väder kan botrytis ge sig på levande växter.Bladfläckssjuka (Cladosporium paeoniea)

Drabbar främst örtartade pioner efter blomningen. Börjar med små röda prickar som sedan övergår i gråbruna fläckar som växer sig större. Detta påverkar inte nästa års blomning, det är mera ett estetiskt problem. Avlägsna de värst drabbade bladen och släng dem, men inte i komposten.


Marktäckning med grovt grus kan vara bra för det hindrar svampsporer att spridas från jorden. Sporerna gynnas av kvävebrist och instängt läge – rensa bort ogräs och se till att pionen står luftigt.


Vattenspridare har dödat flera pioner än något annat. Vattna eller duscha aldrig direkt på bladverket, vattna runt plantan intill jorden istället, det är ju där hårrötterna finns. Kalka på hösten eller ge lite benmjöl som du myllar försiktigt ner runt plantan. Lägg aldrig kogödsel för nära plantans mitt.


Järnbrist

Bladen blir gula och nerverna tydligt gröna. Järnberikad gödsling brukar fungera bra.


Rotnematoder (Meloidegyne)

Rotnematoder ser ut som ärtlika knölar på rötterna. De förekommer mest i lätta jordar men inte alls i tyngre lerjordar. Man kan förebygga med näringsrik, lerhaltig jord och ökad kaliumgödsling. Gräv upp de sjuka plantorna och ta bort angripna delar så kan plantan friskna till. Plantera om i frisk, ny jord. Undvik att plantera pioner i gammal jord där pioner växt förut för att undvika risken för nematoder. Du kan även byta ut jorden för att pionen ska få en så bra start som möjligt.


Skadedjur

Pioner har inga större problem med skadedjur. Rådjur tycker inte om dem, sorkar kan någon enstaka gång gnaga lite på en rot. Det vanligaste djuret på pioner är myror. De gör ingen skada utan äter det söta sekretet på knopparna.


(Källor: Martin Page, The Gardener’s Guide to Growing Peonies och Nordiska museet)
Copyright © All Rights Reserved