Örtartade Pioner

Pionisten®

Svenska Pionsällskapet

The Swedish Peony Society

”Att inse att man inte är ensam (och inte är värst)

är redan det värt avgiften...”


 (En av våra piongalna medlemmar om medlemskapet i Pionsällskapet)
Odlingsråd

Örtartade pioner

Arter (luktpion, dillpion, svavelpion etc) och hybrider

(texten delvis lånad av Johan Pettersson)


En mycket bra video (på engelska) om plantering av örtartade pioner (från La Pivoinerie D’Aoust, Kanada)

https://www.youtube.com/watch?v=3t__i0cmPGg


Pioner trivs i full sol men kan uthärda halvskugga. På skuggigare ställen blommar de något senare men blomningen varar längre. Tillväxten kan vara något rangligare än för pioner i soliga lägen.


Lite tyngre, lerhaltiga jordar är att föredra framför sandjord. Speciellt luktpioner kräver lerjord för att utvecklas maximalt.


Planteringsområdet måste vara fritt från ogräs och det bör förberedas, helst på våren, till minst 50 cm djup, gärna mera. Är den utvalda platsen väldigt blöt måste den dräneras och gör gärna en upphöjd rabatt då pioner inte tål att stå i ständig fukt.


OBS! Speciellt känsliga för väta är de tidigaste sorterna såsom dillpioner och dess hybrider samt P. officinalis (bergpion) och P. mascula (korallpion) med dess underarter. Dessa grupper bör planteras extra väldränerat. Detta gäller även svavelpionen (P. mlokosewitchii) och dess korsningar.Plantering och skötsel


Förbered plats för en pion på våren/sommaren!

Om det inte finns något dräneringsbehov, gräver du ur 20-30 cm av jorden och lägger den åt sidan. Gropens diameter ska helst vara runt 50 cm. Dillpioner, svavelpioner och andra småväxta pionsorter klarar sig med en något mindre grop, eftersom deras rötter inte är lika kraftiga. Blanda långtidsverkande organisk gödsel (benmjöl, Chrysan eller Osmocote) i hålet och blanda om med grepe ytterligare minst 30 cm djupt. Pioner uppskattar kalk och det kan vara bra att tillsätta lite dolomitkalk i bottenjorden. Plantera inte i ren påsjord, utan blanda blanda den övre, uppgrävda, jorden med kompost och välbrunnen stallgödsel, 2 delar lerjord, 1 del kompost och 1 del brunnen gödsel. Fyll tillbaka med råge och låt detta "mogna" till hösten. Odla gärna ettåringar eller grönsaker på bädden, det håller undan ogräset. Oktober är den bästa planteringsmånaden för pioner, men krukodlade pioner kan du plantera när som helst. Enligt Johan Pettersson (en av våra duktigaste pionodlare i landet), är den bästa tiden för pionplantering i Mellansverige andra halvan av augusti och första halvan av september. Då hinner pionroten utveckla sugrötter och fastna i jorden. Sen plantering ger längre etableringstid och risk för uppfrysning.

Skugga dem om det är väldigt varmt och soligt under de första veckorna, och se till att de får vatten.


Lägg gärna på finkornigt grus (sådant som man sandar med på vintern) ovanpå och runt  plantan på hösten. Det både hjälper till med dräneringen och skyddar mot att tjälen lyfter upp en nyplanterad rot under våren.


Planterar du flera pioner, se till att de har gott om utrymme runtom för att du ska slippa gräva upp dem igen om några år. Minst 80, helst 100 cm mellan plantorna mätt från plantans mitt. På detta sätt slipper du tänka på omplantering i många, många år och din pion får all den näring och den luftiga miljön den behöver för att må bra.


Så här gör du…

Placera pionens rötter med ögonen något under jordbrynet. Kommer de djupare än 5 cm ner så kan pionen antingen ruttna eller blomningen utebli. Täck de nyplanterade pionerna under första vintern med 5 cm grus så risken att tjälen lyfter upp rötterna minskar. På det här sättet får du plantor som med stor sannolikhet blommar andra sommaren efter plantering, under förutsättning att rötterna hade 3-5 ögon vid planteringstillfället. Oftast sker blomningen redan året efter.


Gödsling:

För mycket snabbverkande kväve kan äventyra både blomningen och vinterhärdigheten. Lite PK-gödning efter blomningen hjälper till vid avmognaden och lite NPK/Algomin/rosgödsel på våren gynnar tillväxten. Sprid alltid ut gödningen runt plantan, inte närmare än 20 cm från knopparna i centrum, eftersom hårrötterna, de som tar upp vatten och näring, finns ute i periferin.


OBS! Stallgödsel direkt på knopparna kan ge gråmögel på bladen. Delning och omplantering


Bästa tiden för delning och omplantering av pioner är i september-oktober. Enligt Johan Pettersson (en av våra duktigaste pionodlare), är den bästa tiden för pionplantering i Mellansverige från mitten av augusti till mitten av september. Då hinner pionroten utveckla sugrötter och fastna i jorden. Sen plantering ger längre etableringstid och risk för uppfrysning. I södra delen av landet är oktober den optimala planteringsmånaden, men detta beror förstås på vädret.

 


Delning:

Gräv upp plantan med så mycket rötter som möjligt i en rejäl jordklump. Överflödig jord spolas av med en mjuk vattenstråle och plantan delas med skarp kniv som du har desinficerat med Klorin eller i kokande vatten. Minst tre men gärna fler ögon per delning. Smårötter putsas av och eventuella fula snitt snyggas till. Roten ska ligga uppe i skugga ett par dygn så att snittytorna hinner torka till. Sedan är den klar att planteras om.  Passa på att spara några delningar till t.ex. höstväxtmarknaden. En bra pionrot, med fler än tre ögon, kan kosta allt från femtio till flera hundra, till och med över tusen kronor, beroende på sort. 


Omplantering:

Sker på samma sätt som nyplantering, men bevara rotklumpen intakt med så mycket hårrötter som möjligt. Var gärna två med varsin grep och lyft hela rotklumpen direkt i den nya gropen.


Inför vintern:

När pionen vissnat ner helt eller minst till hälften kan du klippa bort bladen. Att lämna bladen kvar över vintern kan orsaka eller sprida sjukdomar, t.ex. bladmögel. Lämna ca 5 cm av de torra skaften så ser du när snön smält bort var pionen finns. Du kan klippa ner resten av skaften när de små, röda skotten börjar visa sig. Var försiktig att du inte skadar dem när du klipper!


Copyright © All Rights Reserved