Månadenspion december 2013

Pionisten®

Svenska Pionsällskapet

The Swedish Peony Society

”Att inse att man inte är ensam (och inte är värst)

är redan det värt avgiften...”


 (En av våra piongalna medlemmar om medlemskapet i Pionsällskapet)
Månadenspion - december 2013


Paeonia officinalis 'Rubra Plena'


Bondpionen blommar med vita, rosa eller röda blommor beroende på sort. Den rödblommande ’Rubra Plena’ är den som är vanligast i våra trädgårdar.

Att bondpionen ’Rubra Plena’ varit mycket vanlig i svenska trädgårdar finns beskrivet i artiklar och trädgårdsböcker från 1800-talet och tidigt 1900-tal. År 1890 stod till exempel att läsa i Svenska trädgårdsföreningens tidskrift att ”Bland mångåriga blomsterväxter på fritt land är den vanliga högröda pionen, äfven känd under namnen bondros och pingstros, obestridligen en af de allmännast odlade”. Ungefär trettio år senare skrev överträdgårdsmästare Axel Holzhausen att ”Det ges väl knappt en enda lantlig trädgård, där ej den stora, lysande röda, dubbla pionen prålar vid midsommartiden”.

Bondpionen är en hybrid mellan bergpion (Paeonia officinalis) och turkisk pion (P. peregrina). Bergpionen hittas vildväxande i ett område som sträcker sig från sydöstra Frankrike till nordvästra Balkan medan turkisk pion hittas i Italien, på Balkan och i Turkiet. Trots att arterna har delvis överlappande utbredningsområden har bondpionen kulturursprung och hittas inte vildväxande. Hur länge bondpionen ’Rubra Plena’ odlats i Sverige är okänt, men röda bondpioner finns omnämnt i dansk litteratur från 1300-talet och möjligen fanns den i kultur här då. År 1658 tog Olof Rudbeck med den i den uppräkning han gjorde över växter som odlades i Uppsala botaniska trädgård.

(Källa: Programmet för odlad mångfald, POM)
Foto: Gunnar Johansson

Kristina Ahlberg

Gunnar  Johanssom


Tidigare månadspioner:

Maj 2013 : Paeonia lactiflora 'Jan van Leeuwen'

Juni 2013: Paeonia hybrid 'Coral Charm'

November 2013: Paeonia ITOH 'Bartzella'


Copyright © All Rights Reserved